CENNÍK

  • Spoluúčasť na poistnej udalosti v prípade akejkoľvek a každej poistnej udalosti na vo výške 5% z celkovej škody, minimálne 300,- Euro
  • Poplatok za nadmerné znečistenie interiéru a/alebo exteriéru motorového vozidla vo výške 30,- až 60,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za nadmerné opotrebenie pneumatík na danom motorovom vozidle vo výške od 50,- Euro vrátane DPH/kus (konkrétna výška poplatku bude stanovená podľa rozmeru a ceny pneumatiky na dané motorové vozidlo
  • Poplatok za nadmerné opotrebenie bŕzd na danom motorovom vozidle vo výške od 200,- Euro vrátane DPH/náprava (konkrétna výška poplatku bude stanovená podľa ceny náhradných dielov na dané motorové vozidlo
  • Poplatok za fajčenie vo vozidle: 500,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za spracovanie pokuty vo výške 24,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) vo výške 166,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za nevrátenie kľúčov od vozidla (stratu, zabudnutie) vo výške 360,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy vo výške 60,- Euro vrátane príslušnej DPH.
  • Poplatok za vážne poškodenie vozidla až totálnu škodu vo výške 70% z odplaty prenájmu motorového vozidla po dobu uzavretia poistnej udalosti, a 10% z cenníkovej ceny vozidla a spoluúčasť vo výške 5%.
Scroll to Top